Firmamızın enerji yönetim ve verimliliği konusunda işletmelerde sunduğu hizmetleri aşağıda verilmiştir:

  • İşletmenin her yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğüne verilmesi gerekli bilgilerini hazırlamak
  • Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine ve ısrafın önlenmesine yönelik önlemleri ve prosedürleri belirlemek, tanıtımını yapmak ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek
  • Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde varsa yapılabilecek tadilâtları belirlemek ve uygulanmasını koordine etmek
  • Enerji etüdlerinin ve verim arttırıcı projelerin (VAP) hazırlanması ve uygulanması ile ilgili pazar araştırmaları yapmak, anlaşmaları hazırlamak ve uygulamayı kontrol etmek
  • Enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların plânlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini fikir taslağı olarak hazırlamak ve üst yönetime sunmak
  • Enerji tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde periyodik raporlar üretmek
  • Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan gerekli cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak üzere girişimlerde bulunmak
  • Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânları araştırmak, çevrenin korunmasına, emisyonların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemleri hazırlayarak bunların uygulamasını koordine etmek