Firmamızın çevre yönetimi ile su ve atıksuların kontrolü konusunda hizmetleri aşağıda verilmiştir:

  • Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında içme, kullanma ve proses suyu temini konusunda mevcut kaynakların kalitesi ve sürdürülebilirliğini incelemek, ihtiyaç olduğu takdirde su kaynakları konusunda önerilerde bulunmak ve yatırım ve işletilmeleri hususunda fizibilite raporları oluşturmak
  • Belediyelerde ve sanayi kuruluşlarında evsel ve sanayi bölgelerinden gelen atıksularının arıtılması konusunda öneri raporları oluşturmak, AB deşarj standartlarına uygun olarak atıksuların arıtılması hususunda projeler üretmek
  • Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atıksuların kontrolü ve yönetimi konusunda uygulama projeleri geliştirmek
  • Fabrikalarda, çeşitli sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde atıksuların geri kazanılması konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek, tesis yatırımlarını yönlendirmek ve uygulamaya sokmak
  • Belediyelerde, sanayi tesislerinde, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde mevcut ve kullanılır durumda olan su ve atıksu arıtma tesislerinin revizyon çalışmalarını yürütmek, verimliliği arttırıcı son dönem teknolojiye sahip sistemlerin uygulanmasını sağlamak