• İşletmenizde veya binanızda enerji tüketimi yüksek olan cihaz, ekipman veya mahallerin ayrı tüketim takibi ve ölçümünün yapılması ile enerji tasarrufunda planlama bütçesi oluşturulabilmektedir. Bu yüksek tüketimin sebebi olan prosesler, cihazlar veya mahallerde sürekli izleme metotlarının uygulanması ile elektrik sarfiyatlarında önemli düşüşler tarafımızdan sağlanabilmektedir.
  • Enerji tüketimlerinizi düşürebilecek alternatif tasarruf ekipmanlarına veya cihazlarına ilişkin çalışmalar tarafımızdan yapılarak ısıtma ve havalandırma cihazlarınızda veya bunların işletim otomasyonunda enerji giderlerinizi düşürebilecek yenilikler raporlanmaktadır.
  • Bazı proseslerinizde, ekipmanlarınızda veya cihazlarınızda tadilat veya değişiklikler yaparak hizmet kaliteniz ve konfor şartlarınızdan ödün vermeden enerji giderlerinizin aşağı çekilmesi mümkündür. Konusunda uzmanlaşmış mühendislerimiz ciddi ve detaylı deneme çalışmaları yaparak enerji giderlerinizin düşürülmesini fizibilite raporları oluşturarak ortaya koymaktadır.
  • Binalarınızın/proseslerinizin enerji ve ısı kayıplarının hangi noktalarda ve hangi sebeplerden kaynaklandığını tespit ederek bu noktalarda detaylı ölçümler yapılması, prosesinizde iyileştirmeler, bina zarfınızda kuvvetlendirmeler yaparak enerji giderlerinizi düşürülmesi yeni nesil ekipmanları ile tarafımızdan sağlanmaktadır.
  • İşletmeniz veya binalarınız için kojenerasyon veya trijenerasyon sistemi fizibilite çalışması yaptırarak üretimde sağlayacağınız enerji tasarrufunu yatırımdan önce görmeniz mümkündür.
  • İşletmeniz veya binalarınız için kojenerasyon veya trijenerasyon sistemi fizibilite çalışması yaptırarak üretimde sağlayacağınız enerji tasarrufunu yatırımdan önce görmeniz mümkündür.
  • Güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından işletmenizde istifade olanağı olup olmadığını araştırılması mevcut ve gelecek durum enerji maliyetlerinizi doğrudan etkileyecek yatırımların oluşturulmasına olanak verecektir