• Yerleşim birimlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan su arıtma tesislerinin kurulması
  • Sanayi tesislerinde atıksu arıtma tesislerinin kurulması
  • Sanayi tesisleri, yerleşim birimleri ve alışveriş merkezlerinde atıksu geri kazanma tesislerinin kurulması