TORSAN ENERJİ & ÇEVRE DANIŞMANLIĞI VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ enerji verimliliği ve yönetimi ile su ve atıksuların yönetimi konusunda mühendislik hizmetleri yürütmek üzere 15 yıllık tecrübeye sahip mühendisler tarafından kurulmuştur.

Türkiyedeki ilk dikey borulu toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin kurulumu mühendislerimizin idaresindeki ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca ülkemizdeki ilklerden sayılabilecek bazı kojenerasyon ve trijenerasyon sistemi uygulamaları da mühendislerimiz tarafından anahtar teslimi olarak veya montaj&devreye alma süpervizyonu verilerek gerçekleştirilmiştir. Enerji santrallerinde kullanılan ve sürekli güç üreten jeneratörlerin önde gelen üreticilerinden olan MAN tarafından yetkilendirilen mühendislerimiz, yurtdışında da bazı enerji santrallerinin montaj ve devreye alma hizmetlerini vermiştir.

Mühendislerimiz, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Enerji Yöneticisi sertifikası ile yurt içinde enerji yönetimi hizmetleri vermek üzere yetkilendirilmiştir.
Türkiye’de çevre teknolojileri üzerinde doktora düzeyinde ihtisaslaşmış çevre yüksek mühendislerimiz tarafından atıksuların arıtılması ile temiz su temini konusunda dizayn ve projelendirme çalışmalarımız uygulanmaktadır.

Endüstrilere ve belediyelere temiz su temininde kullanmak üzere deniz, kuyu, nehir, göl vb. olmak üzere tüm doğal suların ileri proseslerle arıtılması, konusunda akademik çalışmalarda bulunmuş tecrübeli mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

Fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, sanayi tesisleri, altyapı işletme birlikleri başta olmak üzere endüstriyel atıksuların arıtılması konusunda çevre yönetim projeleri tarafımızdan uygulanmaktadır.

Su tasarrufu için tüm dünyada son yıllarda oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanan atıksuyun geri kazanılması teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesi, projelendirilmesi ve uygulaması çevre mühendislerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Çevre Denetim Yönetmeliğine çevresel faaliyeti ve etkisi olan belediye ve endüstriyel işletmelerin yasaya göre almak zorunda oldukları “Çevre Danışmanlık Hizmeti” sertifikalı mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

Şirketimizin faaliyet konusu olan mühendislik hizmetleri 3 ana başlık altında özetlenebilir.

Danışmanlık (Tasarım ve Projelendirme, Yatırım/İşletme Fizibilitesi ve Mevzuat)

TORSAN Enerji Yönetim Departmanı; ticari binalarda, sanayi tesislerinde, fabrikalarda, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde ve alışveriş merkezlerinde enerji üretim, dağıtım ve tüketim konularını ayrıntıları ile inceleyerek ilk yatırım ve iyileştirme için gereken tüm önlemleri detayları ile belirlemekte ve enerji verimliliği konusunda en uygun eylem planını mevzuatlara uygun hayata geçirilmesini sağlamaktadır.

TORSAN Çevre Yönetim Departmanı; çeşitli büyüklükteki belediyelerde, site ve kooperatiflerde içme ve kullanma suyunun temini konusunda yönetim projeleri oluştururken, sanayide ise çeşitli fabrikalarda, organize sanayi bölgelerinde, enerji santrallerinde ve alışveriş merkezlerinde gerek proses suyunun temini gerekse de atıksuların kontrolü ve/veya geri kazanılması konusunda çevre yönetim projeleri geliştirmektedir.

Taahhüt

Enerji ve mekanik taahhüt hizmetleri
Çevre teknolojisi taahhüt hizmetleri