ÇATES-ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ SU ARITMA TESİSİ REVİZYONU İŞİ

Zonguldak’taki ÇATES-Çatalağzı Termik Santralinde 2 üniteye su besleyen Su Arıtma Sisteminin Asit Dozaj Sisteminin tasarım, kapasite ve teknik özelliklerinin ilgili Teknik ġartname ve mevcut su arıtma tesisinin özellikleri ile karşılaştırılarak kontrolünün yapılması, kurulmasına ilişkin optimum çözüme yönelik gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi