T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇEVRE GÖREVLİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi içerdiği 28 adet teşhis ve tedavi ünitesi ve toplam 202 yatak ile İstanbul Anadolu yakasının en büyük hastanelerinden biridir. Halen 133 öğretim elemanından oluşan akademik kadrosuyla 21 profesör, 9 doçent, 25 yardımcı doçent, 11 öğretim üyesi ve 67 araştırma görevlisi ile birlikte görev yapmaktadır. Aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Çoçuk Hastanesi farklı binada hizmetini sürdürmektedir. TORSAN ENERJİ VE ÇEVRE DANIŞ. VE MÜH. HİZM. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile hem 202 yatak kapasiteli merkez hastanesi hem de Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesinin çevre görevlisi danışmanlık hizmeti kapsamında atık yönetimini gerçekleştirmektedir. TORSAN ENERJİ VE ÇEVRE DANIŞ. VE MÜH. HİZM. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi merkez hastanesi ile Kadın Hastalıkları ve Çocuk Hastanesi’nin çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmekte, iç tetkiklerini gerçekleştirmekte ve bakanlığa raporlamakta, uygunsuzluk tespit edildiğinde önerilerde bulunmakta, bakanlıkça yapılacak denetimler sırasında tesiste hazır bulunmakta ve bilgi/belge sağlama suretiyle tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamaktadır.